Kempåläggare

Alcon typ 650
Alcon kemikaliepåläggare, typ 650, är avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Alcon typ 650 ansluts till tryckluft 2-6 bar.
 
Produktblad i pdf
Alcon 7336 I/C
Elektrisk kemikaliepåläggare för ekonomisk och effektiv kempåläggning. Utrustad med överströmningsventil för ökad driftsäkerhet. Kan utrustas med kort eller pollettbox.
 
Produktblad i pdf
Mesto Inox Plus/ Inox Extreme
Kempåläggare med handpump och kompressoranslutning 6 liter eller 10 liter rostfri behållare.
Inox Extreme är för starka kemikalier
 
Alcon Si-1600 RF
Kemikaliepåläggare typ Si-1600 är avsedd för lågtryckssprutning av såväl alkaliska som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Vätskan fylls i behållaren och laddas med trycklyft.
 


Alcon Mesto Cleaner/Fix Plus
Kempåläggare avsedd för lågtrycks-sprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel och har oljebeständiga tätningar.
 
Produktblad i pdf
Alcon Pollettbox
Pollettbox för användning där behov finns av myntbetjäning. Anslutes till magnetventil eller annan elektrisk utrustning. Kan ställas in för olika gångtider. Standard 10 sek–7 min, 1 min–36 min.